Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Les programma » NRTO lidmaatschap

 

Mens & Intuïtie is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. De NRTO staat voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO lidmaatschap kunnen klanten ervan uitgaan dat Mens & Intuïtie voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.  Het betekent tevens dat Mens & Intuïtie zich aan de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO conformeert. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet.

Zie voor meer informatie: 

Powered by ZZPstudio: hosting | webdesign