Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Les programma » Intuïtieve Ontwikkeling voor (plots) dove en slechthorende mensen

 

In 2018 zijn we een groep Intuïtieve Ontwikkeling gestart speciaal voor (plots) dove en slechthorende mensen. Inmiddels is deze groep doorgegaan in ons programma en zitten gewoon bij horende cursisten met hun tolk. Deze lessen worden communicatief ondersteund door NmG tolken en schrijftolken waardoor de lesstof en de leservaring toegankelijk is voor mensen met een auditieve uitdaging. De lessen zijn identiek aan onze reguliere opleiding.

 

Mens & Intuïtie biedt inspiratie en ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling. In de opleiding van Mens & Intuïtie leer je je meer bewust te zijn van je innerlijke ingevingen - je intuïtie - en meer hierop te vertrouwen. Daardoor ben je beter in staat om vanuit persoonlijke kracht in het ‘hier en nu’  te leven en van daaruit vol vertrouwen te verbinden met de wereld om je heen. Onze opleiding wordt dan ook door mensen met verschillende maatschappelijke, culturele en professionele achtergronden bezocht. Hoe mooi zou het zijn als je die extra zintuigen leert in te zetten ten bate van je eigen ontwikkeling.

 

Twijfel je over je deelname of je hebt vragen over de communicatie?  Neem dan contact op met info AT mensenintuitie DOT nl

 

Een voorbeeld van een meditatie voorzien van gebarentolk vind je door hier te klikken.

 

Tolk NmG = een tolk die Nederlandse zinnen ondersteunt met gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal

Schrijftolk = iemand die gesproken taal omzet in geschreven taal

NGT = Nederlandse Gebarentaal. De moedertaal van veel doof geboren mensen.

 

Powered by ZZPstudio: hosting | webdesign