Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Nieuwsbrief

← Overzicht Nieuwsbrieven | ← Overzicht Nieuwsbrief artikelen

Something Unknown Is Doing We Don't Know What...

Datum: 06 februari 2012

Filmrecensie  “Something Unknown Is Doing We Don’t Know What”

Een terugkerende vraag die ik vaak tegenkom is of intuïtie bestaat, en wat dat precies is. Onlangs werd ik nog benaderd door een journaliste van Nouveau voor een interview , en zij vroeg me het verschil uit te leggen tussen helderziendheid, paranormale vermogens en intuïtie. Uit haar vragen bleek dat er veel misverstanden bestaan over het gedachtegoed dat bij ons zo ingeburgerd is. En toch, ook cursisten hebben vaak vragen of het allemaal suggestie is of werkelijkheid. Wat is het wat we doen?

In feite weten we het niet goed. We kunnen door ervaring op te doen ons uiteindelijk overgeven aan datgene wat we niet kunnen begrijpen. Een mooie omschrijving hierover trof ik ooit aan in “De Tao of  Physics” het bekende boek van Fritjof Capra:         

“De oosterse mystici blijven erop hameren dat je over de uiteindelijke werkelijkheid niet kunt redeneren en dat de kennis ervan niet overdraagbaar is. Woorden zullen er nooit een adequate beschrijving van kunnen geven omdat die uiteindelijke werkelijkheid niet tot het rijk van de zintuigen en het intellect behoort, waaruit al onze woorden en begrippen afkomstig zijn. De Upanishaden zeggen erover:

Tot daar ziet het oog niet,

Reikt de spraak niet, noch het denken; 

We weten niet, we begrijpen niet

Hoe men het zou kunnen onderwijzen. “

 

Woorden en begrippen zullen altijd een abstractie vormen, het is onze ervaring wat telt. Met geleide meditatie kunnen we aardig efficiënte stappen maken: je ervaart –op lichaamsniveau- wat lading voor je betekent. In de Intuïtieve Ontwikkeling leer je je eigen energie kennen, jouw thema’s en jouw lading. Als je die essentiële stap eenmaal hebt kunnen nemen, kun je contact maken met de energie van andere mensen, en maak je je stukje bij beetje healing, reading en lightworker eigen. En ook dat gaat via ervaring, je kunt dat niet uit een boekje leren.

Gelukkig zie je stukje bij beetje dat ons gedachtegoed met betrekking tot intuïtie steeds meer verspreid wordt, in uiteenlopende vormen en toepassingen. Er is zelfs steeds meer wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat er wel degelijk iets meetbaar is. Een mooie film hierover maakt een mooie inventarisatie: “Something Unknown Is Doing We Don’t Know What”, een film van Renee Scheltema (in associatie met Paul Verhoeven).

In de film worden we aan de hand meegenomen door een vrouw wiens dochter een voorspellende droom had. De vrouw is hierdoor van slag en gaat op onderzoek uit of zoiets wel kan. Ze gaat op bezoek bij uiteenlopende instellingen en onderzoekers die zich bezighouden met intuïtie en energetisch werk. Daarbij blijkt hoe lastig het is om iets wetenschappelijk aan te tonen, maar daarin vindt inmiddels grote vooruitgang plaats.

 

Een tweetal voorbeelden uit de film:

  • er wordt onderzoek gedaan naar het verschijnsel waarbij mensen wereldwijd iets aanvoelen. Zit er “iets in de lucht”… Moeilijk om kort weer te geven hoe dat onderzocht wordt, ik doe een poging. In de statistiek wordt er met machines gewerkt (zowel mechanisch alsook met computers) om willekeurig reeksen van  getallen te maken. Dat is nodig om via kansberekening aan te tonen of een gebeurtenis toevallig plaatsvindt, of juist dat er sprake is van geen toeval. De machines en computers staan bekend als RNG (Random Number Generator), en de experimenten staan ook wel bekend als Monte Carlo Onderzoek. Voor meer informatie hierover kun je bijvoorbeeld eens kijken op Wikipedia. Het is tijdens onderzoek gebleken dat mensen invloed kunnen uitoefenen op het genereren van cijfers. Als mensen zich mentaal afstemmen op de cijfers, dan ontstaat er een andere verdeling dan dat je statistisch mag verwachten. En zelfs de manier waarop het beïnvloed wordt is vooraf te bepalen….. Dat is bevreemdend, want kennelijk is er iets wat ervoor zorgt dat mensen via energie, via intentie, een invloed kunnen uitoefenen. Het wordt nog interessanter: een onderzoeker heeft een project gestart waarbij er wereldwijd continue computers bezig zijn met RNG-programma’s. Het is gebleken dat er simultaan afwijkende series getallen worden gegenereerd als er opvallende gebeurtenissen plaatsvinden. En het blijkt ook dat voorafgaand aan bijzondere gebeurtenissen er al afwijkende series worden geproduceerd, bijvoorbeeld toentertijd met 911 of de tsunami in Japan. Kortweg samenvattend kun je constateren aan de hand van wetenschappelijke data dat resultaten van RNG beïnvloedbaar zijn door de afstemming van mensen, en dat de computers ook voorafgaand aan gebeurtenissen registreren dat er iets gaat gebeuren. Meer informatie hierover kun je vinden op http://www.global-consciousness.net
  • Een aardig onderzoek wordt gevormd door reacties te meten van respondenten die naar beelden kijken op een computerscherm. We reageren met onze oogpupillen en huidweerstand op prikkels in onze omgeving. De reactie van hun oogpupil en elektronische weerstand van de huid kan nauwgezet worden vastgelegd en gekoppeld aan een tijdslijn die ook exact tot aan de milliseconde het moment weergeeft wanneer de prikkel plaatsvindt. De respondenten worden blootgesteld aan allerlei foto’s: die kunnen fijn zijn, neutraal maar ook eng. Het blijkt dat respondenten gaandeweg een anticiperende reactie geven op de prikkel. Met andere woorden: hun pupillen en huidweerstand geeft voorafgaand aan het beeld al een reactie. Dat kan je alleen verklaren als je accepteert dat er zoiets is als intuïtie.

 

De vrouw gaat nog bij meer onderzoek snuffelen, en daar zitten interessante voorbeelden bij. Eentje vind ik minder sterk en zelfs discutabel. Het bekende lepeltje buigen (we kennen het nog van Uri Geller) wordt aangevoerd als een voorbeeld van “Mind over Matter”.  Of dat kan, dan weet ik niet, ik heb er persoonlijke geen ervaring mee. Op zijn minst had de mogelijkheid moeten worden aangegeven dat er een metaal bekend is dat de fysieke eigenschap heeft om zacht te worden en te smelten op lichaamstemperatuur. Zoek maar eens op Gallium, je kunt op Wikipedia hierover meer informatie vinden, ondermeer in het periodiek systeem.

En zoals met alles is het van belang dat je een verstandige visie blijft houden op deze materie. Je kunt je daarbij steeds de volgende vragen stellen: Is het waar, en misschien zelfs wetenschappelijk bewezen? En heeft het betekenis voor me, heb ik er persoonlijke ervaring mee? Die laatste vraag is wellicht doorslaggevend in hoe je ermee wilt omgaan. Als ik het een beetje mag platslaan: het is onomstotelijk bewezen dat Moskou bestaat, maar omdat ik er nog nooit ben geweest heeft dat nu geen betekenis voor me. Ik heb ervaring met de wereld van intuïtie, en daarom heeft dat wel betekenis voor me. Ik hoef er niet in te geloven, het is een kwestie van ervaren.

Al met al toch een aanrader om de film eens te bekijken. Blijf kritisch ten aanzien van informatie die je ontvangt via “Horen Zeggen”, onderzoek of het waar is of niet, en of het betekenis heeft of niet.

Antoine

 klik op de afbeelding voor de website:    

 

Powered by ZZPstudio: hosting | webdesign