Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Nieuwsbrief

← Overzicht Nieuwsbrieven | ← Overzicht Nieuwsbrief artikelen

Seminars voor professionals (start september!)

Datum: 21 juni 2012

 

Healing, Reading en Lightworker in de Praktijk

Mens & Intuïtie begeleidt je in het ontwikkelen van jouw intuïtie. Gedurende de opleiding tot healer reader of lightworker leer je verschillende technieken om meer inzicht en vertrouwen te krijgen in die intuïtie. Voor mensen die bezig zijn met de opleiding Healing, Reading of Lightworker of die in één of alledrie de opleidingen zijn afgestudeerd, biedt Mens & Intuïtie vanaf september 2012 een serie van drie aaneensluitende vierdaagse seminars.

Waar medische basiskennis zich vooral richt op gezondheidszorg en medische aspecten, richten deze seminars zich op coachingsaspecten en theoretische verdieping van de reguliere lesstof.

Inhoud

Centraal in deze seminars staat de vraag: Hoe pas ik healing, reading of leading (nog meer) toe in de dagelijkse praktijk als professional? Je leert om healing, reading en leading meer doelgericht in te zetten als instrument bij begeleiding. Binnen deze seminars krijg je theoretische kaders aangereikt in combinatie met praktische vaardigheden, oefeningen en opdrachten die je direct in de praktijk kunt toepassen. De seminars bieden verdieping en verbreding in:

  • chakrapsychologie;
  • bio-energetica;
  • lichaamsbewustzijn;
  • ontwikkelingsfasen en levensloop;
  • leermodellen;
  • coach- en gespreksvaardigheden;
  • opbouw van een begeleidingstraject;
  • intervisie.

 

Opzet

Ieder trimester vindt één seminar plaats. Een seminar bestaat uit vier dagen van 10.00 tot 16.00 uur. Om de twee tot drie weken is er een seminardag. De drie seminars  - Healing, Reading, Leading in de Praktijk - bieden gezamenlijk een compleet doorlopende coach-therapeut-opleiding. Het is dus mogelijk om slechts één seminar te volgen of om de hele opleiding in één jaar te volgen.

In september starten we met het seminar Healing in de Praktijk. Dit seminar staat open voor iedereen die het tweede trimester van Healing heeft afgerond of in het bezit is van een certificaat van de Healingopleiding van Mens & Intuïtie in Amersfoort. In december start het seminar Reading in de Praktijk, dat open staat voor iedereen die het tweede trimester Reading heeft afgerond of in het bezit is van een certificaat Reading van Mens & Intuïtie in Amersfoort én die het seminar “Healing in de Praktijk” heeft gevolgd. Tot slot van het opleidingsjaar 2012-2013 start in maart 2013 het seminar Leading in de Praktijk. Inschrijving is mogelijk voor iedereen die het eerste trimester Leading heeft afgerond of in het bezit is van een certificaat Leading van Mens & Intuïtie in Amersfoort en die de seminars Healing en Reading in de Praktijk heeft gevolgd.

Powered by ZZPstudio: hosting | webdesign