Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Nieuwsbrief

← Overzicht Nieuwsbrieven | ← Overzicht Nieuwsbrief artikelen

Column

Datum: 09 september 2014

De wereld verandert.... 

 

Wij merken als instituut dat de vraag van onze cursisten aan het veranderen is, en ook duidelijker aan ons wordt gesteld. De maatschappij is rijk aan ontwikkelingen, tegelijkertijd voor veel mensen schraal aan inspiratie en bezieling. Er is veel angst in verband met economie, natuurrampen en milieuproblemen. Nieuwe ziekten, de positie van de kerk, de politiek.  We krijgen vragen over hooggevoeligheid, nieuwetijdskinderen, de "toestanden in de wereld...". 

Als mens is het voor velen een lastige tijd om hiermee om te gaan. Kun je blijven stromen, of klap je dicht bij het zien en horen van zoveel –vaak tegenstrijdige- berichten? Wie moet je geloven?

Ik zie hier voor Mens en Intuïtie een duidelijke rol. Vanuit ons gedachtegoed en onze methodiek staat de mens centraal, en geven we handvatten om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Voor menigeen begint de interesse voor de opleiding vanuit het aanleren van vaardigheden voor intuïtieve waarneming. Onlosmakelijk verbonden daaraan is echter de weg naar binnen, jouw eigen persoonlijke groei. Kun je in het hier en nu zijn? Of kijk je door een vanuit het verleden gekleurde bril? Is het glas half leeg of halfvol? Kernbegrippen als plaatjes blazen en neutraliteit vormen de rode draad om vooral jezelf te leren kennen, en vanuit een zuivere kwaliteit naar de wereld te kijken. 

 

Een ding is zeker: de wereld verandert.  Sterker nog: hoe meer ik die onderwerpen voorbij zie komen, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat er maar een ding telt: hoe wij als mens verantwoordelijkheid nemen in het hier en nu, en vanuit liefde en bezieling vorm geven aan een betere wereld.  Een nieuwe start, ieder moment weer.

 

Antoine                                                                                               

Powered by ZZPstudio: hosting | webdesign