Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Home » Opleiding volgen met STAP

 

De overheid wil dat jij als werkende of werkzoekende kunt beslissen over jouw ontwikkeling tijdens je loopbaan. Zo heb je meer kansen om je baan te houden of om een nieuwe baan te vinden. Hiervoor is een subsidieregeling ontwikkeld, waarmee je tot maximaal € 1000 vergoeding kunt krijgen voor je opleiding per kalenderjaar, en per opleiding. 

 

Wat is de STAP-Regeling?

STAP: staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie

 

Mens & Intuïtie is volledig erkend voor de Stap-subsidie, en als je je inschrijft voor een van onze opleidingen, kun je een STAP-subsidie regeling aanvragen. Je hebt daarvoor een stap-aanmeldingsbewijs nodig (klik hier om een aanvraagformulier te downloaden). Conform de regels van de overheid kun je de STAP-subsidie alleen aanvragen na inschrijving voor een opleiding. Op je inschrijvingsformulier kun je aanvinken dat je een stap-aanmeldingsbewijs wilt ontvangen. Je krijgt dan van ons de gegevens die je nodig hebt bij het online aanvragen van de STAP-subsidie, voorzien van je relatienummer en de codes voor de betreffende opleiding. 

 

Informatie over het aanvragen van de subsidie

 

Wellicht heb je in het nieuws of via een andere manier vernomen dat het STAP-budget beperkt is. Alhoewel de aanvraagperiode op papier twee maanden betreft, is in de praktijk het budget binnen een dag al op bij de overheid. Wees er dus snel bij! 

 

Het is belangrijk dat je al je voorwerk tijdig op orde hebt (en ondermeer je inschrijving van de opleiding en aanmeldingsbewijs met de benodigde gegevens bij ons hebt geregeld). Hou er rekening mee dat er ook bij ons een verwerkingsperiode nodig is en niet alle documenten automatisch gegenereerd worden maar ook handmatig worden verwerkt. 

 

Stappen

• Je ontvangt bij inschrijving voor een opleiding van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs
• Aan het begin van het volgende STAP aanvraagtijdvak* vraag je jouw STAP-budget aan.
• Je hebt dan nodig:
→ DigID
→ STAP-aanmeldingsbewijs
→ Student-, klant- of inschrijfnummer (staat op je aanmeldingsbewijs).
• Zorg dat je op de eerste dag van het aanvraagtijdvak vóór 10:00 inlogt en alles invult op het STAP-portaal
• Aanvragen gaat op volgorde van binnenkomst, dus je komt in een wachtrij.
→ Blijf wachten - met je browservenster geopend - anders sluit je weer achteraan aan.
→ Ben je door de wachtrij heen gekomen? Maak je aanvraag af.
→ Het kan gebeuren dat je er niet doorheen komt, er zijn teveel mensen in de wachtrij.
• Gelukt? Je ontvangt bericht van UWV. Jouw opleider ontvangt het subsidie bedrag direct van UWV.
• Jij kunt nu de opleiding of training gaan starten. Heel veel succes!

 

Kijk op de website van het UWV voor de laatste stand van zaken over de te nemen stappen voor je aanvraag. 

 

Aangezien je maar één keer per kalenderjaar een toekenning krijgt (ongeacht de hoogte van het toegekende bedrag), en je mogelijk van plan bent om in te schrijven voor meerdere trimesters van de Intuïtieve Ontwikkeling (IO) bij ons, hebben we een aantal combinaties gemaakt zodat je optimaal gebruik kunt maken van de stap subsidie. Je kunt je voor IO1 en IO2 gelijktijdig inschrijven, of voor IO2 en IO3, zodat je de volle € 1000 kunt gebruiken in plaats van € 552 voor één trimester. Dit betekent dat je bij inschrijving voor de twee trimesters samen slechts € 104 betaalt na toekenning van STAP. 

 

Aanmeldingstermijn en annulering

 

De scholing moet starten:
• 4 weken nádat je STAP-budget aanvraag kunt doen - dus na het komende aanvraagtijdvak.
• De scholing moet gestart zijn binnen 3 maanden ná het sluiten van datzelfde aanvraagtijdvak.

 

Bij onvoldoende aanmeldingen kan een opleiding worden doorgeschoven naar een volgende periode. Je budget blijft maximaal 6 maanden beschikbaar, daarna zal een nieuwe subsidie moeten worden aangevraagd. 

 

Een veel gestelde vraag (nu al!) is hoe om te gaan met een inschrijving als je je STAP-subsidie niet krijgt. Het is immers nodig om je in te schrijven voor een opleiding voordat je de subsidie kunt aanvragen. Er zijn cursisten die aangeven alleen te kunnen of willen starten als de subsidie wordt toegekend. Gezien de termijn die bij STAP wordt gehanteerd ontstaat er mogelijk een probleem aangezien de termijn van 4 weken een van de grenzen is in de annuleringsvoorwaarden. 

Conform de regels van de NRTO, die voor ons geldend zijn, is het wel of niet krijgen van de STAP subsidie, niet opgenomen in de annuleringsvoorwaarden. Met andere woorden: de annuleringsvoorwaarden blijven van toepassing.

 

En alhoewel de voorwaarden van de NRTO erop gericht zijn de consument goed te beschermen, kunnen er in de praktijk toch omstandigheden ontstaan die ongewenst zijn voor jou als inschrijver. 

 

Om je tegemoet te komen als je geen subsidie krijgt kunnen we voor het 1e jaar de volgende regeling met je treffen: 

 

  • Een inschrijving voor een combinatietrimester (IO1 & IO2, of IO2 & IO3) mag worden overgezet naar een inschrijving IO1 of IO2 indien de STAP subsidie niet is gehonoreerd; je kunt dan voor het volgende trimester/tijdvak bij het UWV opnieuw een aanvraag doen. 

 

 

Mensen in de bijstand of op bijstandsniveau komen we tegemoet: je mag kosteloos annuleren als je geen STAP subsidie krijgt. 

 

Tijdvakken STAP-regeling

 
• Van 1 mei tot en met 30 juni 2023
• Van 3 juli (maandag) tot en met 31 augustus 2023
• Van 1 september tot en met 31 oktober 2023
• Van 1 november tot en met 31 december 2023

 

 

Mens & Intuïtie doet zijn uiterste best om op de hoogte te blijven en informatie te voorzien volgens de laatste stand van zaken bij de overheid. Mens & Intuïtie is niet aansprakelijk voor niet toegekende subsidies of andere omstandigheden die niet leiden tot een toekenning van een STAP-subsidie. Mens & Intuïtie is niet aansprakelijk voor veranderende omstandigheden buiten onze invloedssfeer.

Powered by ZZPstudio: hosting | webdesign