Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Nieuwsbrief

← Overzicht Nieuwsbrieven | ← Overzicht Nieuwsbrief artikelen

Wet Privacy & nieuwsbrief

Datum: 24 mei 2018

Wet Privacy


Privacyregels

Cursisten

Bij Mens & Intuïtie wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze cursisten. In het verband met het geven van de opleidingen, het begeleiden van onze cursisten, en de verwerking in de financiële administratie van Mens & Intuïtie, worden er gegevens over en van de cursisten vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor de opleiding en de administratieve afhandeling. In een enkel geval worden specifieke persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van de cursist (denk bijvoorbeeld aan ADHD of hooggevoeligheid); deze informatie wordt door de cursist zelf aan ons medegedeeld. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang is beperkt tot de bevoegde personen.

Er worden geen gegevens uitgewisseld met derden, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. De duur van het bewaren van gegevens geschiedt conform wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld worden gesteld door de belastingdienst (7 jaar). Na die wettelijke periode kun je verzoeken of de gegevens die bewaard worden in het kader van de registratie van onze beroepsopleiding worden verwijderd. 

Voor het inschrijfformulier vragen we vrijblijvend een pasfoto voor de herkenbaarheid van de nieuwe cursisten. Het is niet verplicht een foto te verstrekken; indien je die wel bijvoegt geef je daarmee aan dat je je bewust bent van het hiermee vastleggen van ras en biometrische gegevens, en ga je akkoord met het interne gebruik ervan. Deze foto's worden alleen gebruikt door de docenten van de lesgroepen. 

Onze computeromgeving is adequaat beveiligd tegen inbreuk en virussen, en er worden geen gegevens in de Cloud opgeslagen.

 

Externe abbonees nieuwsbrief

Ten behoeve van het verwerken en versturen van onze nieuwsbrief gebruiken we de volgende gegevens: voor- en achternaam en emailadres. Deze gegevens heb je zelf aangeleverd en worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan de nieuwsbrief zelf. Automatisch afmelden voor de nieuwsbrief kun je ten alle tijden door gebruik te maken van  een actieve link in de nieuwsbrief zelf. De gegevens worden bewaard op de server van onze webpagina, deze is adequaat beschermd tegen misbruik. 

 

Gebruik nieuwsbrief voor cursisten en oud cursisten

De nieuwsbrief wordt een enkele keer voor speciale activiteiten ingezet en ook verspreid onder ons adressenbestand uit de administratie. Ook in deze nieuwsbrief staat een actieve link waarin je je kunt afmelden. 

 

Website

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies (google analytics) ten behoeve van de technische functionaliteit die ervoor zorgen dat de website goed functioneert. Er worden geen advertenties geplaatst op onze website en er worden geen data beschikbaar gesteld aan derden. 

 

Onze privacyregels moeten voldoen aan de Wet Privacy 2018, die per 25 mei 2018 van kracht zijn geworden. Meer informatie vind je op de website van de Autoriteit Persoongegevens. Ben je van mening dat Mens & Intuïtie de regels niet goed heeft geïnterpreteerd of onjuist toepast? Laat het ons weten! 

 

 

Powered by ZZPstudio: hosting | webdesign