Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Nieuwsbrief

← Overzicht Nieuwsbrieven | ← Overzicht Nieuwsbrief artikelen

Oproep voor het opzetten van intervisiegroepen M&I

Datum: 21 juni 2012

 

Afgelopen maand heb ik de opleiding Algemene Medische Basiskennis bij M&I afgerond en daarna wil ik mijn eigen praktijk beginnen als energetisch therapeut. Het lijkt me heel fijn en zinvol om af en toe met collega’s van gedachten te wisselen en om elkaar te steunen en te motiveren. In het kader van geheel ander werk heb ik een aantal jaar meegedraaid in een intervisiegroepje (ieder lid had ander werk en een andere werkgever) en ik heb daar zeer goede herinneringen aan. Vandaar deze oproep.

Wat is intervisie?

Het doel van intervisie is om de kwaliteit van je werk te verbeteren en om kennis uit te wisselen. Dit is inspirerend en motiverend.

Intervisie is van en met elkaar te leren. Dat doe je vooral door vragen aan elkaar te stellen. Een intervisiegroepje bestaat uit een vaste groep van 4 tot 8 deelnemers die regelmatig bijeen komen. Tijdens bijeenkomsten (tijdsduur twee tot maximaal vier uur) wordt er gewerkt met een vaste agenda. Kenmerkend voor de sfeer van een intervisiegroepje zijn openheid, respect, gelijkwaardigheid en vertrouwelijkheid. Ieder lid draagt bij aan een goed functioneren van de groep.

Voor meer informatie kan je bijvoorbeeld kijken op de website van en voor freelancers: www.lancelots.nl/ontwikkelen/samenwerken/intervisie

Hoe beginnen?

Als je geïnteresseerd ben in intervisie op een intuïtieve basis, klik dan op deze link om een mail te sturen aan Mens in Intuïtie, onder vermelding van “intervisie”. We organiseren dan een kick off bijeenkomst in Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst krijg je uitleg over de werkwijze en de vaste procedure. Het is de bedoeling dat tijdens deze bijeenkomst (liefst per regio) een groepje wordt geformeerd en dat elke groep daarna zelfstandig aan de slag gaat.

 

Martijn Doorgeest

 

Powered by ZZPstudio: hosting | webdesign