Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Nieuwsbrief

← Overzicht Nieuwsbrieven | ← Overzicht Nieuwsbrief artikelen

Harm Jan Huidekoper

Datum:

Harm Jan volgt zijn eigen weg

Een weg vol verwondering en verrassingen

door: Natascha Janssen

 

In de rubriek ‘In het licht‘  wordt steeds één van de cursisten binnen Mens & Intuïtie geïnterviewd. Voor dit nummer is Harm Jan Huidekoper geïnterviewd. 

"In 2005 ben ik gestart bij Mens & Intuïtie. Paulien - mijn echtgenote - had toen al de opleiding hier afgerond. En eerlijk gezegd snapte ik toen niets van wat ze hier deed. Voor mijn burnout zocht ik hulp bij een therapeut die achteraf gezien ook met energie werkte, net als wij hier bij M&I leren. Zij bracht mij in trance en liet mij vertellen wat ik beleefd had en hielp mij op die manier om mij beter te voelen. Toen begreep ik wat de opleiding voor Paulien betekende en wilde ik mijzelf ook verder ontwikkelen op intuïtief gebied. De opleiding doe ik dan ook puur voor mijzelf.

Van neutraliteit tot eenheid

De opleiding heeft mij veel gebracht; vooral een heleboel verassingen en positieve verwondering. Heel waardevol voor mij is dat ik geleerd heb om op een neutrale manier met anderen en vooral ook met mijzelf in verbinding te staan. Het is mooi als je mensen die je als vijandig hebt ervaren, zonder enige wrok in de ogen kunt kijken en tegemoet kunt treden. Vanuit een slachtofferrol, is het heel makkelijk om met modder te gooien en anderen te beschuldigen, uiteindelijk brengt een neutrale houding je meer in je kracht en biedt deze houding je meer ruimte om jezelf te zijn.

Ook heb ik heel veel plezier aan ‘de tien punten’. Dat klinkt misschien wat ‘huis-tuin-en-keukenachtig’, maar ik gebruik ze ook iedere dag. Het heeft wel even geduurd voordat ik echt durfde te vertrouwen op wat ik aan inzichten en antwoorden krijg als ik mij afstem op mijn intuïtie. Zeker in het begin, had ik steeds weer de angst dat mijn fantasie met mij op de loop ging. Bovendien waren er altijd medecursisten die kleurrijk vertelden over alles wat zij zagen, terwijl ik zelden beelden zie. Gedurende de opleiding heb ik ontdekt dat mijn intuïtief vermogen vooral een ‘weten’  is,  een ‘weten’  waar ik inmiddels volledig op vertrouw.

 

Eindeloos bewustzijn

Nu in het leadingjaar kom ik steeds meer in contact met de heelheid, de eenheid van ‘alles wat er is’. Het eerste blok van het leadingjaar daagt je uit om met de schijnbare polariteit van ‘goed’ en ‘kwaad’ om te gaan. Door de lessen kom ik steeds meer tot de conclusie dat we een universeel bewustzijn hebben, een universeel geweten. Ik word mij steeds meer bewust van de grote samenhang, het grote geheel. Pim van Bommel beschrijft dat grote geheel ook in zijn boek Eindeloos Bewustzijn, over bijnadoodervaringen. Veel collega’s in de medische wereld verguizen hem. Vanuit mijn eigen achtergrond als longarts zeg ik dat Pim van Bommel absoluut gelijk heeft in zijn boek! Als ik nu terugkijk op mijn werkzame leven, realiseer ik mij dat ik toen ook vaak onbewust gebruik heb gemaakt van mijn intuïtie. Vaak genoeg heb ik in de wachtkamer iemands naam genoemd en wist ik bij het noemen van de naam al wat er met die persoon aan de hand was. 

Een opleiding voor iedereen

Aan wie ik de opleiding aanbeveel? Ik werf geen mensen. Ik vertel eigenlijk zelden dat ik deze opleiding doe. Als het onderwerp intuïtie of bewustzijn ter sprake komt, dan vertel ik wel graag mijn verhaal. De opleiding raad ik aan iedereen aan die openstaat voor intuïtieve vermogens en die deze voor zichzelf wil onderzoeken. Een assistente van mij doet de opleiding inmiddels ook, voor collega-medici is de inhoud van de opleiding vaak nog ‘ nieuw’. Juist dat nieuwe - ik ben nieuwsgierig van aard - heeft mij er steeds weer toegebracht om door te gaan. Bij ieder nieuw opleidingsjaar was ik weer benieuwd naar wat dat jaar mij ging brengen. Ieder jaar biedt weer nieuwe uitdagingen, die ik graag aanga. Ze maken me rijker.

Het healingjaar bracht mij meer in contact met mijn gevoel. Het readingjaar gaf mij het inzicht dat dat wat ik weet, ook echt een plek heeft in de concrete werkelijkheid. De uitkomsten van de meditaties en sessies verwonderen mij steeds weer in de positieve zin van het woord; ook nu in het leadingjaar. Dit laatste opleidingsjaar ervaar ik als een heel bijzonder jaar waarin ik veel opdrachten krijg die mij met mijzelf confronteren. Zo heb ik veel weerstanden overwonnen en weet ik dat ik daarmee ‘plaatjes’  heb opgeruimd waardoor ik nu meer ruimte voel om mijzelf te zijn. Hoe dat voor iemand anders is, weet ik niet. Ook het leadingjaar is weer een jaar van ervaren en ‘ont-dekken’ en dat doet ieder op zijn eigen wijze.

Advies

Mijn advies aan de lezer van dit interview is: Bekijk wat jou wordt aangeboden steeds weer op jouw eigen unieke manier en besef dat de wijze waarop jij ermee omgaat ook echt goed is voor jou. Volg je eigen weg. Soms heb je twijfels bij dat wat je ervaart. Weet dan, twijfels zijn goed, wat je er ook mee doet!"

 

Toelichting bij ‘de tien punten’

De tien punten zijn een begrip binnen alle opleidingsjaren. De tien punten staan voor tien ‘stappen’ die je helpen om in meditatie te komen. Een voorbeeld van een van de tien punten is het ‘gronden’ van jezelf.

 

Powered by ZZPstudio: hosting | webdesign