Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Les programma » Leveringsvoorwaarden, tarieven & Wet Privacy

Mens en Intuïtie is definitief geregistreerd in het register van Kort Beroepsonderwijs, de CRKBO, en is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de NRTO zijn toepasselijk voor Mens & Intuïtie:

 

Tarieven

Alle opleidingen vallen onder het BTW nultarief.

Bij deelname aan Intuïtieve Ontwikkeling teken je in voor een heel trimester van twaalf lessen van 2,5 uur, totaal 30 uur. Je schrijft in voor de LIVE lessen (€552 per trimester), voor de ONLINE lessen (€504 per trimester. Je schrijft je na 12 lessen weer in voor een nieuw trimester als je doorstroomt naar IO2 en IO3. In totaal bedraagt het aantal uren voor Intuïtieve Ontwikkeling 1, 2 en 3: 90 uur.

Bij deelname aan Healing of Reading teken je in voor het hele cursusjaar van 36 lessen (90 uur, de kosten zijn €1656; voor Lightworker teken je in voor 46 lessen, totaal 115 uur, kosten zijn €2116. 

Voor Bodycoaching schrijf je in voor 6 lesdagen (36 uur), kosten zijn €552. 

Vanaf het moment dat Mens en Intuïtie je inschrijfformulier heeft ontvangen, wordt er een plaats voor je gereserveerd. Bij minimaal 12 inschrijvingen gaat de cursus door. Dit geldt ook voor de vervolggroepen. 

Voor aanvang van de cursus ontvang je een bevestiging per email met een digitale factuur.

 

 

Privacy

Conform Europese wetgeving hanteert Mens & Intuïtie strikte regels rondom alle persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die gevraagd worden op het inschrijfformulier zijn nodig voor het afhandelen van een correcte financiële administratie ten behoeve van het factureren. Deze gegevens worden overgenomen in ons boekhoudprogramma welke draait op een lokale computer. Met andere woorden: de gegevens worden niet online cq in de Cloud opgeslagen.

Bij iedere nieuwe start van een trimester worden alle persoonsgegevens gecontroleerd en indien van toepassing ook geüpdatet.

Onze computers en emailverkeer worden adequaat beschermd tegen online aanvallen en worden met actuele programma’s ondersteund van XS4ALL, een van de best aangeschreven providers op dit gebied.

Naast de bovenstaande persoonsregistratie maakt Mens & Intuïtie gebruik van schriftelijke verslaglegging in docentenmappen ten behoeve van de presentielijsten, je voortgang, de onderlinge overdracht en registratie van de lessen tussen de verschillende docenten.

Deze mappen zijn alleen toegankelijk voor onze docenten, en worden in vergrendelde kasten en ruimtes opgeslagen. De financiële administratie wordt alleen ingezien door directie en boekhouding, en is in zijn totaal beschermd met persoonlijke wachtwoorden.

Mens & Intuïtie deelt nooit persoonsgegevens met personen of instanties buiten onze eigen organisatie.

 

Informatie wordt bewaard voor de wettelijke periode ten behoeve van aangifte belasting, en permanent voor het bijhouden van het scholingsregister. Op aanvraag kun je je gegevens laten verwijderen uit ons scholingsregister. Deze verwijdering is definitief en volledig, en kan niet ongedaan worden gemaakt.

 

Powered by ZZPstudio: hosting | webdesign