Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Les programma » Intuïtieve Ontwikkeling speciaal voor (plots) dove en slechthorende mensen

 

Op maandag 17 september 2018 zijn we gestart M & I Amersfoort een module Intuïtieve Ontwikkeling speciaal voor (plots) dove en slechthorende mensen. Inmiddels is deze groep doorgegroeid tot Intuïtieve Ontwikkeling 3, en gaat door naar het healingjaar. 

 

Het is onze ervaring dat er onder deze doelgroep mensen zijn die als gevolg van hun slechte gehoor andere zintuigen extra hebben ontwikkeld. Sinds 3 jaar volgt een dove cursist ondersteund door een gebarentolk (Tolk NGT) onze opleiding, en zit inmiddels in het leadingjaar. Haar prachtige ontwikkeling is voor ons en de begeleidende tolk een inspiratie om speciaal voor (plots) dove en slechthorende mensen een groep te starten. 

Deze lessen worden communicatief ondersteund door NmG tolken en schrijftolken waardoor de lesstof en de leservaring toegankelijk is voor mensen met een auditieve uitdaging. Verder zijn de lessen identiek aan onze reguliere opleiding. 

 

Mens & Intuïtie biedt inspiratie en ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling. In de opleiding van Mens & Intuïtie leer je je meer bewust te zijn van je innerlijke ingevingen - je intuïtie - en meer hierop te vertrouwen. Daardoor ben je beter in staat om vanuit persoonlijke kracht in het ‘hier en nu’  te leven en van daaruit vol vertrouwen te verbinden met de wereld om je heen. Onze opleiding wordt dan ook door mensen met verschillende maatschappelijke, culturele en professionele achtergronden bezocht. Hoe mooi zou het zijn als je die extra zintuigen leert in te zetten ten bate van je eigen ontwikkeling.

 

De lessen worden gegeven op maandagochtend van 10:00 tot circa 12:30 uur in blokken van 12 lessen, totale studieomvang is 30 uur.

 

Twijfel je over je deelname of je hebt vragen over de communicatie?  Neem dan contact op met info AT mensenintuitie DOT nl

 

Als deze pilot succesvol blijkt te zijn starten we in september 2019 een groep voor mensen die gebruik maken van NGT. Hierover volgt tzt meer informatie. Heb je interesse of wil je meer informatie: stuur een mail naar info AT mensenintuitie DOT nl.

 

 

Tolk NmG = een tolk die Nederlandse zinnen ondersteunt met gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal

Schrijftolk = iemand die gesproken taal omzet in geschreven taal

NGT = Nederlandse Gebarentaal. De moedertaal van veel doof geboren mensen.

 

Powered by ZZPstudio: hosting | webdesign