Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Workshops & Inloop » familieopstelling20mei

Familieopstellingen

 

Elk mens is een schakel in de grote keten van een systeem. Familie, organisatie, school, werk, enz. Dit systeem is weer ingebed in een groter geheel, “het universele weten”. Binnen dit universele weten zijn geen tegenstellingen meer, jong oud, groot klein, levend dood, zijn begrippen die hier niet gelden. Hier zijn alle mensen èèn en is alles met elkaar verbonden. Het universele weten heeft een omvangrijker weten dan het individuele weten van elk mens.

Wij hebben als mens een eigen verhaal gecreëerd in de loop van ons leven. Dit is gebaseerd op onze belevingen en ervaringen door de tijd. Of dit verhaal overeen komt met de daadwerkelijke waarheid weten we vaak zelf niet. Dit kan als gevolg hebben dat hetgeen we te zien krijgen in de opstelling anders is. Het kan bv dingen laten zien die we niet willen zien. Toch laat het spirituele weten de waarheid zien zoals het werkelijk is en transparant kan worden gemaakt.

Als we er vanuit gaan dat we als individu en als groep ons verbinden met dit weten zal de opstelling het diepst werken.

Elke blokkade, elk struikelblok, elk thema in ons leven draagt een bepaalde energetische lading wat we in een opstelling in beweging brengen. Zo krijg je inzicht en heling om werkelijk vrij te worden vanuit een diep gedragen innerlijk bewustzijn. Voor iedereen die deelneemt geldt dat in een opstelling een deeltje in jezelf geheeld of in het licht gezet wordt.

Graag tot 20 mei!

 

Hartelijke groet Marian en Bob

 

 

Powered by ZZPcmsZZPstudio: hosting | webdesign