Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Nieuwsbrief

← Overzicht Nieuwsbrieven

Welkom bij onze eerste nieuwsbrief van 2014!

Onze nieuwsbrief heeft even stilgelegen, het was een drukke tijd. Afgelopen week heb ik de tijd gevonden om weer aan de slag te gaan ermee.

Terugkijkende op de afgelopen tijd valt me op dat er veel beweging is. Zowel in de samenleving alsook bij onze cursisten. Het is alsof de maatschappelijke omstandigheden zoals de crisis ervoor zorgen dat er andere vragen gesteld worden gesteld, en dat merken we tijdens de lessen en in de wandelgangen.

Als instituut vraagt dat van ons dat we kritisch blijven kijken naar onze lessen en huiswerkmateriaal. Achter de schermen zijn we hard bezig om alles door te spitten en aan te passen op de huidige tijd. Een hele klus!

Afgelopen jaar is er ook veel veranderd in de situatie rondom beroepsopleidingen. Zorgverzekeraars dicteren de inhoud van de opleidingen die aangesloten willen blijven bij een beroepsvereniging, en hebben een richtlijn opgesteld (google maar eens op eindtermen  en PLATO ) waar wij aan zouden moeten voldoen. Afgezien van het enorme aantal verplichte uren (we hebben berekend dat voor een deeltijdopleiding als de onze je moet rekenen op zo’n 20 uur studie en zelfstudie per week, en dat dan iets meer dan 4 jaar), stellen de zorgverzekeraars verplicht dat het moet gaan om HBO niveau. Voor mij werd het helemaal bont met de verplichting dat iedere les moet worden omschreven in toetsbare doelstellingen. Het voorbeeld dat ik kreeg ging ongeveer als volgt: “cursist is na deze les in staat om 7 lagen van de aura te onderscheiden en het verband aan te geven met de chakra’s”. Met zo’n omschrijving programmeer je datgene wat moet worden waargenomen, en leg je de lat ook zo hoog dat iedereen op voorhand in de kramp schiet.  Bovendien vertrek je vanuit een theoretisch kader, en dat druist zoals de meesten van jullie weten, nogal tegen onze werkwijze in.

Al met al is onze conclusie dat Mens & Intuïtie niet past in deze lijn van ontwikkeling, en hebben we ons teruggetrokken uit de BHET. Momenteel zijn we bezig met een nieuw accreditatietraject zodat we ons bij een van zorgverzekeraars onafhankelijke beroepsvereniging kunnen aansluiten.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief op onze website (dat voorkomt dat je op en neer moet klikken tussen je email en je browser)

Afgelopen jaar is druk verder gewerkt aan een nieuwe opleiding die zich richt op de coachingskant van het hebben van een praktijk. De eerste module (gericht op healing) start al op 15 januari. De startdata van de modules gericht op reading en lightworker vind je op onze website onder “startdata” .

En komende week start yoga bij Mens & Intuïtie, houden we introductieavonden voor intuïtiemeditatie en healing. Bij voldoende interesse wordt deze lijn van kort aanbod voortgezet. Als je leuke onderwerpen aan de orde zou willen brengen: suggesties zijn van harte welkom!

Klik hier voor onze actuele agenda, onze open dagen tref je hier aan. En verder in deze nieuwsbrief:  een boekbespreking van Linda’s boek “Intuïtieve Ontwikkeling, 25 jaar later”, een boekbespreking over de werking van klankhealing; en tot slot een interview met een van onze cursisten.

 

Afgelopen zomer waren Linda Keen en Aart de Waard op bezoek, voor het eerst op onze nieuwe locatie. Een warme en inspirerende ontmoeting! 

 

Mens & Intuïtie wenst jullie allen een geinspireerd 2014!

Powered by ZZPcmsZZPstudio: hosting | webdesign