Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Nieuwsbrief

← Overzicht Nieuwsbrieven

Welkom bij de nieuwsbrief van september 2012!  

 

De vakantie zit er weer op, en afgelopen week zijn we begonnen met ons eerste trimester. Voor de komende maanden hebben we een vol programma met uiteenlopende activiteiten. Ons programma is fors uitgebreid, zowel in de breedte alsook in de diepte. 

Onze opleiding is van oudsher gericht op persoonlijke ontwikkeling.  Sinds enkele jaren is er steeds meer vraag voor professionalisering door onze cursisten die hun opleiding ook willen gebruiken om er beroepsmatig mee aan de slag te gaan. Om in die vraag te voorzien hebben we onze opleiding Medische Basiskennis ontwikkeld, en zijn we aangesloten bij de BHET, de Beroepsvereniging Holistisch Energetisch Therapeut.

  Geslaagd voor de Medische Basiskennis 2012! 

Met ingang van september is er ook de mogelijkheid om vanuit de optiek van coaching je verder professioneel te ontwikkelen. Het is de doelstelling om deze opleiding te koppelen aan in eerste instantie een eigen certificering en hopelijk ook een landelijke certificering zoals bijvoorbeeld ook bij de RING bestaat. Wordt vervolgd!

In toenemende mate wordt M&I bezocht door mensen die onze opleiding zien als aanvullend op hun eigen vak. Daarbij kun je denken aan coaches, fysiotherapeuten, psychologen en artsen. Een ontwikkeling die ik van harte toejuich: steeds meer is het gelukkig normaal dat het hokjesdenken verleden tijd is, en kijken professionals  over de grenzen van hun eigen vakgebied om oplossingen te vinden. Een mooi voorbeeld daarvan is het inzetten van de didgeridoo bij snurkproblemen. De ademtechniek die je voor het spelen van dit blaasinstrument toepast versterkt de spieren in je keelgebied waardoor snurken sterk vermindert of verdwijnt.  Dat scheelt een dure operatie.

Er zijn steeds meer voorbeelden van professionals uit de medische wereld die hun inzichten op papier zetten en workshops geven over hun methoden. Een bekend boek van alweer zo’n 10 jaar geleden: “Uw brein als medicijn”, door Dr. David Servan Schreiber. En vast ook bekend bij jullie: Handboek Chakra Psychologie door Anodea Judith.

Net voor de vakantie werd ik geattendeerd op twee lezingen die in het najaar worden gehouden: door Joe Dispenza en Bruce Lipton.  Deze lezingen worden georganiseerd door BLIZ Events, en vanwege onze gemeenschappelijke interesse in de koppeling tussen energetisch werk en de medische wereld maak ik je graag attent op hun programma: lees meer... 

 

Powered by ZZPcmsZZPstudio: hosting | webdesign