Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Nieuwsbrief

← Overzicht Nieuwsbrieven

Colofon  |   Contact

Hallo! 

 

Wat gaat de tijd snel!

Ik hoor het vrijwel dagelijks, en zelf heb ik dat gevoel ook. Het lijkt of de tijd steeds sneller gaat. Ons cursusjaar is alweer om. Aanstaande zaterdag 23 juni is onze open dag ter afsluiting, en dan is het alweer zomervakantie. Met al die feestdagen in het voorjaar knipper je twee keer met je ogen en de laatste cursusbijeenkomst is er al. Het afgelopen cursusjaar is snel gegaan. Er zijn nieuwe cursisten begonnen, er zijn mensen afgestudeerd. Als team zijn we afgelopen jaar breed vertegenwoordigd geweest in Eindhoven, en dat is –afgezien van de reistijd die dan niet zo snel gaat- goed bevallen. Aquamarijn is er meer bij gaan horen in plaats van die dependance ver weg zoals het vroeger nog wel eens voelde. Als ik onze groepen vergelijk met eerdere jaargangen, dan lijkt het erop dat er echt een andere sfeer is ontstaan. Alsof het daar ook sneller gaat: cursisten nemen sneller hun stappen op het spirituele en intuïtieve pad.Er is een start gemaakt met vernieuwing van de bekende huiswerkboekjes. Meer uitleg, meer visualisaties en –hoe simpel kan het zijn- een index waarin je de onderwerpen gemakkelijk kunt terugvinden. We pakken dat aan vanaf Intuïtieve Ontwikkeling, dus niet alle jaargangen zullen de vruchten al kunnen plukken. Maar het is begonnen.

 

Veel plezier met de nieuwsbrief, en een goede vakantie gewenst!

 

Column, Op naar het positieve denken, door Antoine


Als team en instituut werken we aan vernieuwing. Met ingang van september bieden we een drietal verdiepingsseminars die gericht zijn op de professionalisering van healers, readers en lightworkers. Waar de cursus Medische Basiskennis zich met name richt op complementaire gezondheidszorg richten de nieuwe seminars zich op coaching en theoretische verdieping van onze lesstof. Je kunt meer lezen over onze nieuwe seminars  in deze nieuwsbrief en onze agenda in september.


In deze nieuwsbrief een initiatief van Martijn Doorgeest. Ze roept geïnteresseerden op tot het vormen van intervisiegroepen waarin mensen met een praktijk elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen en de praktijk als healer of reader uitdiepen. De kick off vindt op een nader te bepalen datum plaats bij M&I in Amersfoort. Lees meer….


Hoogsensiviteit

Eigen ervaringen van Natascha Janssen en boekentips.


Gedicht

Door Felicia Harms (10 jaar) 


In het Licht: interview met Mathieu van Lent, door Natascha Janssen


En verder verwacht in september: "Wat het lichaam vertelt" door Carin Rijpkema; Tai chi (Taiji Quan of kortweg Taiji), door Cissy Steyn; Intensieve dagworkshops Intuitieve Ontwikkeling, Healing, Reading of Lightworker voor onze cursisten ter opfrissing van de eerder gevolgde lessen, door Antoine Teeuwsen; Trainerschap, door Wilma Lubberman en Antoine Teeuwsen. Hou onze agenda in de gaten voor de updates! 

 

 

 

Powered by ZZPcmsZZPstudio: hosting | webdesign